I Gra Terenowa w Pogórzu

 

Szanowni mieszkańcy , goście oraz sympatycy naszej miejscowości

 

W dniu 24 października odbyła się pierwsza Gra Terenowa, która ma na celu pogłębianie wiedzy historycznej nie tylko o naszej miejscowości Pogórze, ale o całym naszym rejonie Śląska Cieszyńskiego.

Jest to jeden z pierwszych etapów pogłębiania wiedzy, nie tylko historycznej ale również przyrodniczej.

Serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów czyli Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza, która przy współpracy z Radą Sołecką i ZSP nr 5 w Pogórzu  zorganizowała to przedsięwzięcie.

Inicjatywa ta powstała parę lat temu w naszej miejscowości aby promować oraz zachęcać poprzez żywą lekcję pod nazwą „Pogórze Uczy w Plenerze” nie tylko naszych mieszkańców, ale przede wszystkim gości do poznawania naszej historii oraz przyrody.

Zadania te są realizowane dzięki ciężkiej pracy członków stowarzyszenia przy współpracy z wszystkimi organizacjami w naszej miejscowości.

Wsparcie otrzymaliśmy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ze środków Działaj Lokalnie fundacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność.

Wsparły nas również miejscowe firmy i instytucje.

Dziękuję za wsparcie oraz uczestnictwo w tym wydarzeniu

Wicestaroście Pani  Janinie Żagan ,  Sekretarz Gminy  Pani  Beacie Macura, Koordynator Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Pani Sławomirze Godek przedstawicielom portalów informacyjnych OX.PL, SCI.24, POGÓRZE.INFO.PL, Wieści Skoczowskie

A przede wszystkim !!!! nauczycielom , opiekunom szkół   - Zespół Szkolno Przedszkolny z Grodźca Śl. im. Wacława Grodeckiego , Szkole Podstawowej nr. 3 imienia Jana Pawła II ze Skoczowa ul. Osiedlowa , Szkole Podstawowej  im. Zofii Kossak z Pierśćca, Szkole Podstawowej im. Orła Białego z Kiczyc, Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Marka w Pogórzu

 

z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

 

Script logo Script logo