Odsłonięcie tablic

W dniu 24 listopada uroczyście odsłonięto dwie tablice będące częścią naszej ścieżki  edukacyjno-historycznej.

Obie ulokowane są na ul. Zamek, pierwsza jest ustawiona pomiędzy ARENDĄ a Szkołą, następna przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej.

Tablice powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza, które otrzymało dofinansowanie ze środków programu „Działaj Lokalnie IX”

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowanego poprzez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Na uroczystym odsłonięciu pojawili się Zastępca Burmistrza Andrzej Bubnicki, radna powiatu Janina Żagan, sołtys Pogórza Mariusz Rodenko oraz

Prezes Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Pani Sławomira Godek, dyrektor ZS-P nr. 5 Grzegorz Topol, a także dyrektor PDPS-u Krzysztof  Krzyżanowski.

Nie zabrakło również mieszkańców oraz delegacji uczniów z naszej szkoły, a także pracowników i mieszkanek PDPS-u.

Serdecznie dziękujemy Radzie Sołeckiej  oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc oraz wsparcie.

Pamiętajmy, że ta ścieżka jest tworzona przez nas mieszkańców dla naszych pokoleń.  

Script logo Script logo