Podsumowanie roku 2018

.

Chciałbym Serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie w mijającym roku.

Działania, które były realizowane miały na celu poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia naszych mieszkańców oraz promocji i integracji naszego sołectwa.

Było to możliwe dzięki wspólnym działaniom naszych organizacji, tj.

Naszej Parafii, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowemu Klubowi Sportowego, Stowarzyszeniu Przyjaciół Pogórza Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu nr 5  oraz Kołu Gospodyń Wiejskich.

Znowu udowodniliśmy, że wspólnie można zrobić wiele.

Pragnę podziękować mieszkańcom oraz firmom, którzy pomimo i tak nadmiernych obowiązków wspierają nasze działania. Cieszę się, że pomimo różnych poglądów, naszej współpracy nie towarzyszy przepychanka ale merytoryczne i rzeczowe działania zmierzające do jednego celu:

DOBRO NASZEJ MIEJSCOWOŚCI.

Skrót inwestycji oraz działań, które były realizowane w mijającym roku.

W sprawozdaniu za rok 2017/18 przedstawiłem działania, które były wykonane z funduszu drogowego w naszej miejscowości. Program ten udało się zrealizować w dużej części. Zadania, które nie były zrealizowane przenieśliśmy na kolejny rok 2019.

Napawa nas optymizmem to, że do naszego stałego funduszu drogowego dołożone będą dodatkowe środki pieniężne. Dzięki nim będziemy mogli więcej zrobić dla bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg: zmotoryzowanym jak i pieszym. Jaka to będzie kwota dowiemy się na początku roku. A jak wszyscy mieszkańcy wiedzą potrzeby są duże - przede wszystkim poszerzenie niektórych ulic, zrobienie tzw. zatoczek, aby pojazdy mogły się bezpiecznie mijać itp. (oczywiście oprócz nakładek asfaltowych i remontów). Pragnę przypomnieć, że z obecnego funduszu wykonaliśmy i tak bardzo wiele prac.

Zorganizowaliśmy prace społeczne, za które jestem bardzo wdzięczny. Chylę czoła tym osobom, które w tym uczestniczyły, dlatego że są jeszcze mieszkańcy, którzy chcą coś zrobić dla naszej miejscowości, a nie wytykają, że to nie jest ich problem. Z przykrością muszę przyznać, że znalazły się osoby, nie będące z naszej miejscowości, które rzucają tzw. kłody pod nogi. Przykładem miedzy innymi jest to, że starając się na wszelkie sposoby o poprawę bezpieczeństwa na ul. Bielskiej poza mediami nie było zbyt dużego wsparcia a tym bardziej efektu.

Poza inwestycjami drogowymi oraz pracami nad polepszeniem warunków życia nas mieszkańców, byliśmy organizatorami lub współorganizatorami wielu naszych przedsięwzięć, które zawsze miały na celu promocję i integrację w naszej miejscowości.  Pogórskie Kolędowanie, Dzień Kobiet, Cross Świętojański,  przyjazdu po raz pierwszy do naszej miejscowości cyrku, wsparcie naszego Stowarzyszenia przy organizacji festynu rodzinnego, pikniku historycznego oraz przy pierwszym w naszej gminie projekcie ”NIEPODLEGŁA”, jak również spotkanie opłatkowe dla seniorów. Nie można zapomnieć, że byliśmy organizatorami spartakiady sołectw i osiedli gminy Skoczów, w której przy sympatycznej zabawie po raz kolejny zdobyliśmy pierwsze miejsce. Oczywiście nie zawiedli mieszkańcy oraz nasze organizacje. W listopadzie wraz z OSP zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy na uczczenie stulecia niepodległości.

Na zakończenie mając na uwadze, że 2019 rok jest ostatnim rokiem mojej czteroletniej kadencji pragnę podziękować panom z Rady Sołeckiej Ireneuszowi oraz Ryszardowi za wsparcie i współpracę. Dziękuję wszystkim mieszkańcom i instytucjom, które uczestniczą, a także wspierają organizowanie wydarzeń w naszej miejscowości, dbając o dobro oraz rozwój naszego POGÓRZA, stawiając na pierwszym miejscu, że będzie z tego korzyść dla nas mieszkańców.

Jestem wdzięczny, że pomimo tak wielu trudności oraz niełatwych decyzji możemy wspólnie takich dzieł dokonywać. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że możemy być z tego dumni.

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys Wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

 

Script logo Script logo