Podziękowanie za wsparcie

 

Chciałbym serdecznie podziękować  wszystkim mieszkańcom oraz Radzie Sołeckiej za wsparcie.

 Po niespełna dwóch latach, gdy wspólnie podjęliśmy się służyć naszej miejscowości  pomimo różnych trudności, wydarzyło  się bardzo wiele w kierunku promocji oraz integracji naszej miejscowości.  Dzięki wspólnym działaniom  wszystkich naszych organizacji, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły, Parafii, Ludowemu Klubowi Sportowemu, Paniom z Koła Gospodyń oraz co dopiero powstałemu Stowarzyszeniu przez ten czas pokazaliśmy, że wspólnie można zrobić wiele .

Pragnę podziękować mieszkańcom oraz firmom, którzy pomimo nadmiaru swoich obowiązków wspierają nasze działania. Nie jestem w stanie z imienia i nazwiska wymienić  wszystkich zaangażowanych we współpracę,  bo jest was bardzo dużo, a nie chcę pominąć absolutnie nikogo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Cieszę się, że Naszym działaniom nie towarzyszy przepychanka różnych poglądów, ale merytoryczne i rzeczowe działania zmierzające do jednego celu - dobro naszej miejscowości.

 Przykładem jest  wspomaganie wszystkich naszych organizacji społecznych w różnych przedsięwzięciach, oraz reaktywacja Pikniku Rodzinnego. Największą naszą wspólną inicjatywą w tym roku,  było otwarcie ścieżki edukacyjnej oraz piknik historyczny. Była to promocja nas mieszkańców oraz naszej miejscowości. Mam nadzieję, że nie poprzestaniemy na tym i będziemy rozwijać to co zaczęliśmy .

Otrzymujemy gratulacje oraz wyrazy uznania dla wszystkich mieszkańców i organizacji z naszej miejscowości, za wspólne inicjatywy, które scalają nasze społeczeństwo. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.

 

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

 

                                                                                 

 

 

Script logo Script logo