Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski

Kamień węgielny dla świątyni w Pogórzu poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swego spotkania z wiernymi na lotnisku w Katowicach-Muchowcu w czerwcu 1983 r.
Autorami projektu przyszłej świątyni byli bielscy architekci: Jerzy Skulimowski i Mirosław Siwczyk. Pracami na placu budowy kierował Leopold Hyrnik. Inspektorem nadzoru był mgr inż.Stanisław Macierzanka, a następnie mgr inż. Zbigniew Hyrnik.
5 maja 1987 r. rozpoczęły się roboty ziemne pod budowę kościoła; w lipcu betonowano fundamenty. Cały 1988 r. trwało betonowanie fundamentów, grodzenie cmentarza, kościoła i probostwa. W następnym roku zaczęło się wznoszenie murów kościoła. Te same roboty wykonywano w 1990 roku. W czerwcu 1991 r. zabetonowano słupy i ławy nośne kościoła. Prace przy wznoszeniu świątyni trwały jeszcze w latach 1992-1994. Później nastąpił etap prac wykończeniowych: betonowanie posadzki i schodów, instalowanie ogrzewania, oświetlenia i nagłośnienia. Wykonano też drogę procesyjną wokół kościoła, odwodnienie, zagospodarowano tereny zielone itp. 24 maja 1998 roku z tymczasowej kaplicy przeniesiono na stałe do kościoła Najświętszy Sakrament.

http://www.pogorze.katolik.bielsko.pl/

Script logo Script logo