Spotkanie opłatkowe dla seniorów

Już tradycyjnie w naszej miejscowości zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla naszych mieszkańców.

15 grudnia o godz. 13.00, przy współpracy z Parafią NMP Królowej Polski, Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza oraz pomocy

Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, zorganizowano kolejne przedświąteczne spotkanie dla naszych seniorów.

Dziękuję serdecznie wszystkim, że po raz kolejny przyjęli zaproszenie. Jest to dla nas organizatorów bardzo ważne aby w ten dzień spotkać się wspólnie,

porozmawiać i złożyć sobie życzenia wspominając i podsumowują mijający rok.

Dziękuję za obecność gospodarzowi, ks. Ignacemu Czaderowi oraz zaproszonym gościom:

ks. emerytowi Andrzejowi Czyżowi,  Wicestaroście Powiatu Pani Janinie Żagan,

zastępcy Burmistrza Andrzejowi Bubnickiemu, zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Pani Joannie Duda Michalak, 

radnym gminy: Panu Maciejowi Bieniek i Jerzemu Malik,

a także dyrektorowi ZSP nr 5 Panu Grzegorzowi Topol i ks. Wikaremu Damianowi Szafrańskiemu.

Szczególne podziękowania dla pań: Zofii, Elżbiety i Anny za przygotowanie pysznego tradycyjnego posiłku, natomiast pani Genowefie i Dorocie  za przygotowanie dekoracji oraz drobnych upominków.

Wspaniałym śpiewem kolęd uświetniły to wydarzenie uczennice ZSP z Pogórza: Paulina, Larysa, Justyna oraz Marysia.

Nie można zapomnieć o prezentach jakimi nasi goście obdarowali zgromadzonych.

Obrusy świąteczne podarował nasz proboszcz, z-ca burmistrza oraz z-ca przewodniczącego rady – książki, pokazujące historię Skoczowa,  natomiast radny Maciej podarował zbiór przepisów autorstwa córki Katarzyny, co było ogromną a zarazem miłą niespodzianką dla zgromadzonych.

Dziękuję za miłe i pełne wrażeń spotkanie.

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

 

 

 

Script logo Script logo