Spotkanie opłatkowe dla seniorów - podziękowania

Miłość człowieka ,

a jeszcze bardziej miłość Boga do człowieka rodzi się z dobrego spojrzenia ,

spojrzenia które pozwala widzieć dobro i skłania do czynienia dobra „

Jan Paweł II

 

W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla naszych seniorów.

Dziękuję za pomoc ks. Dziekanowi Ignacemu Czaderowi, wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz

Uczniom szkoły wraz z nauczycielami: p. Iwoną Kowalską, p. Katarzyną Borowicz i p. Magdaleną Moczałą.  

Wśród naszych seniorów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością,

byli również zaproszeni goście:

Pan Burmistrz Mirosław Sitko wraz z małżonką,

Sekretarz Gminy Beata Macura,

Radna Powiatu Janina Żagan,

Radni Gminy Jolanta Rajwa i Emil Borecki,

Dyrektor Szkoły Grzegorz Topol oraz Zastępca Dyrektora Joanna Kusy,

Przewodnicząca KGW Małgorzata Strządała.

 

Dziękuję Wszystkim za pomoc w organizacji .

A przede wszystkim dziękuję naszym seniorom, że zaszczycili nas Swoją obecnością.

 

  

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

Script logo Script logo