UWAGA - Apel do hodowców drobiu!

 

 

                                                                                     

 

APEL do hodowców drobiu

 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

 

            Szanowni Państwo!

 

 Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 

 ̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

 ̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

 ̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

 ̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

 ̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

 ̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

 

Script logo Script logo