Warsztaty dla seniorów - 23 listopada

 

W imieniu organizatorów Serdecznie zapraszam wszystkich naszych seniorów na warsztaty które odbędą się 23 listopada o godz. 9.00 w salce CD Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu.

Warsztaty poprowadzą  wolontariusze ze stowarzyszenia , terapeuci z PDPS oraz dzieci z opiekunką świetlicy Anioła Stróża.

Zajęcia będą trwały do godz.12.00

 

Organizatorzy :

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza przy współpracy z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Pogórzu oraz Panią Grażyną Wieja

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie

 

 

Serdecznie Zapraszam

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

Script logo Script logo