XXX CROSS ŚWIĘTOJAŃSKI

 

 

XXX Cros Świetojański

 

 

 

 

 REGULAMIN
XXX CROSSU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO IM. JANA MARKA

BIEG JUBILEUSZOWY

 

1. ORGANIZATOR:

·         Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” w Pogórzu

 

oraz:

·         Urząd Miejski w Skoczowie

·         Starostwo Powiatowe w Cieszynie

·         Rada Sołecka w Pogórzu

·         Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu

·         ZS nr 5 w Pogórzu

·         Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

 

2. CEL:

 

·         Popularyzacja zdrowego trybu życia, w tym biegów przełajowych i marszów „Nordic Walking”, jako formy aktywnego wypoczynku

·         Pielęgnowanie tradycji biegania i ognisk świętojańskich w najkrótsze noce roku

·         Prezentacja piękna i folkloru Ziemi Cieszyńskiej

·         Promocja Klubu, Pogórza, Gminy Skoczów i Powiatu Cieszyńskiego

·         Uczczenie jubileuszu 30-lecia Crossu Świętojańskiego, 20-lecia powstania Powiatu Cieszyńskiego i 100-nej. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

 

23 czerwiec 2018 r.

Boisko sportowe LKS „Pogórze”

 

Pogórze k/Skoczowa, ul. Krosowa 89 (kod pocztowy: 43-430 Skoczów)

200 metrów od przystanku PKS „Pogórze Spółdzielnia” na trasie Bielsko-Skoczów-Cieszyn.

 

4. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

 

13.00

Otwarcie biura zawodów

15.00

Zakończenie zapisów do biegów dzieci

15:00

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

15:15

Biegi dzieci

16.00

Marsz Nordic Walking

16:30

Dekoracja biegów dzieci

17.00

Zakończenie zapisów do Biegu Głównego

17:00

Mini Cross - dziewczęta

17:10

Mały Cross - chłopcy

17:40

Dekoracja biegów młodzieżowych (Mini i Mały Cross)

18:00

BIEG GŁÓWNY – DUŻY CROSS (na wystrzał armatni)

19:30

Weryfikacja wyników, posiłek dla uczestników biegu

20.00

Dekoracja zawodników Biegu Głównego

20:30

Uroczyste zakończenie imprezy. Festyn świętojański

 

5. KATEGORIE WIEKOWE:

 

Biegi dzieci:

Przedszkolaki

100 m

rocznik 2011 i młodsi

Klasy 1 i 2 SP

200 m

rocznik 2010 i 2009

Klasy 3 i 4 SP

400 m

rocznik 2008 i 2007

Klasy 5 i 6 SP

800 m

rocznik 2006 i 2005

 

Biegi młodzieżowe (szkoły gimnazjalne):

 

Mini Cross

1,7 km

rocznik 2004 do 2002 dziewczęta

Mały Cross

3,7 km

rocznik 2004 do 2002 chłopcy

 

Bieg główny – dystans 12,5 km:

 

M16 (16 do 19 lat)

rocznik 2002 do 1999 (juniorzy i juniorzy mł.)

M20 (20 do 29 lat)

rocznik 1998 do 1989

M30 (30 do 39 lat)

rocznik 1988 do 1979

M40 (40 do 49 lat)

rocznik 1978 do 1969

M50 (50 do 59 lat)

rocznik 1968 do 1959

M60 (60 i wyżej)

rocznik 1958 i starsi

K16 (16 do 29 lat)

rocznik 2002 do 1989

K30 (30 do 39 lat)

rocznik 1988 do 1979

K40 (40 lat i wyżej)

rocznik 1978 i starsze

 

Kategorie dodatkowe:

 

Najlepszy/a Pogórzanin/Pogórzanka (dot. Biegu Głównego)

 

Najlepszy/a Biegacz/Biegaczka Powiatu Cieszyńskiego (dot. Biegu Głównego)

 

Marsz Nordic Walking – dystans ok. 10 km – charakter otwarty i rekreacyjny, udział może wziąć każdy niezależnie od wieku.

6. TRASY BIEGÓW:

 

Bieg Główny zostanie rozegrany na dystansie 12,5 km i będzie prowadził malowniczymi ścieżkami wokół Pogórza. Start i meta usytuowane na boisku sportowym LKS Pogórze. Bieg ma charakter przełajowy i w przeważającej części biegnie drogami wiejskimi, ścieżkami polnymi i leśnymi oraz groblami stawów. Teren falisty – na trasie 4 podbiegi. Trasa oznakowana będzie tabliczkami kierunkowymi i taśmami oraz znakami na drodze (strzałki), w kilku punktach rozstawione będą punkty z wodą oraz rozpalone ogniska świętojańskie. Aktualny rekord trasy wynosi 38,46 minut.

 

Trasa Małego Crossu liczy 3,7 km i jest przeznaczona dla chłopców w wieku gimnazjalnym. Bieg ma charakter przełajowy. Start i meta na boisku LKS Pogórze. Oznakowanie trasy, jak w Biegu Głównym.

 

Trasa Mini Crossu liczy 1,7 km i jest przeznaczona dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Bieg ma charakter przełajowy. Start i meta na boisku LKS Pogórze. Oznakowanie trasy, jak w Biegu Głównym.

 

Biegi dzieci odbędą się na specjalnie wytyczonych trasach na terenie boisk sportowych LKS Pogórze.

 

Marsz Nordic Walking rozgrywany jest na trasie Dużego Crossu, za wyjątkiem fragmentów o trudniejszym charakterze technicznym (groble stawów, ścieżki leśne). W przeważającej części biegnie drogami asfaltowymi lub utwardzonymi – wyjątkiem jest jeden kilkusetmetrowy fragment prowadzący lasem. Start i meta na boisku LKS Pogórze. Długość trasy – ok. 10 km.

                   

7. ZAPISY:

 

Zapisy odbywać będą się elektronicznie oraz stacjonarnie w biurze zawodów przed biegiem.

 

Zapisy elektroniczne:

 

·         Dostępne na stronie biegu: www.cross-swietojanski.pl

·         Termin zapisów do 20 czerwca 2018 r.

·         Opłata startowa: 40 zł dla Biegu Głównego i 20 zł dla marszu Nordic Walking.

·         Dla zapisów elektronicznych istnieje jedynie możliwość zapłaty elektronicznej przez system płatniczy powiązany ze stroną, na której dokonuje się zapisów. Nie ma możliwości zapłaty gotówkowej przed biegiem dla osób, które dokonały zgłoszenia elektronicznego.

·         W formularzu zapisów przy dokonywaniu opłaty należy obowiązkowo podać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania i opcjonalnie reprezentowany klub.
W przypadku zamawiania większej ilości biletów, dane pozostałych osób należy wpisać w rubryce „dodatkowe informacje”.

·         Pakiet startowy zawiera okolicznościową koszulkę jedynie przy zapisach elektronicznych w terminie do 31 maja 2018 r. Istnieje możliwość wyboru rozmiaru koszulki.

·         Odbiór numeru startowego w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 13 do godz. 17. Przy odbiorze numeru należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika.

 

Zapisy stacjonarne:

 

·         Odbywać będą się w biurze zawodów w dniu zawodów od godz. 13.00 do godz. 17.00.

·         Oplata startowa: 40 zł dla Biegu Głównego i 20 zł dla marszu Nordic Walking.

 

Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach można złożyć reklamację w biurze zawodów znajdującym się w siedzibie Organizatora przy ul. Krosowej 89 w Pogórzu. Pytania w sprawie zamawiania biletów można zadawać poprzez adres mailowy Klubu: biuro@lks-pogorze.pl

 

Zapisy do biegów dzieci i młodzieży odbywać się będą elektronicznie na stronie www.cross-swietojanski.pl oraz
w dniu imprezy w biurze zawodów do godz. 15.00. Warunkiem uczestnictwa jest odebranie numeru startowego
w biurze zawodów oraz podpisanie przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna zgody na start.

 


8. POMIAR CZASU:

 

Elektroniczny pomiar czasu w Biegu Głównym prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych, które wbudowane zostaną w numer startowy. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki (Organizator przekazuje numer z chipem oraz 4 agrafkami). Brak numeru startowego równoznaczny jest z nieklasyfikowaniem zawodnika. Po biegu numer startowy zostaje własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto biegu.

Decyzje sędziego głównego biegu są decydujące i ostateczne.

 

9. PAKIET STARTOWY:

 

Uczestnicy Biegu Głównego w ramach opłaty startowej otrzymają:

·         numer startowy z chipem,

·         ­­­­pamiątkowy medal XXX Crossu Świętojańskiego,

·         okolicznościową koszulkę z wizerunkiem patrona biegu – Jana Marka (tylko dla zawodników zapisanych
w terminie do 31 maja 2018 r.),

·         napój na mecie oraz gorący posiłek,

·         możliwość otrzymania dodatkowej nagrody po biegu.

 

Uczestnicy marszu Nordic Walking w ramach opłaty startowej otrzymają:

·         numer startowy,

·         pamiątkowy medal XXX Crossu Świętojańskiego,

·         napój na mecie oraz gorący posiłek,

·         możliwość otrzymania dodatkowej nagrody po biegu.

 

Uczestnicy biegów dzieci i młodzieży otrzymają napój oraz baton regeneracyjny po biegu.

 

Dla wszystkich uczestników zawodów Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie biegu.

 

* Osoby, które nie otrzymały koszulki w poprzedniej edycji Crossu i zostały wpisane na listę przez Organizatora, otrzymają dodatkowy dowolny posiłek i napój w ramach bufetu. Odbiór bloczków dla ww. osób możliwy będzie  
w dniu imprezy w biurze zawodów między godz. 13.00 a 17.00.

 

10. NAGRODY:

 

Nagrody w Biegu Głównym:

·         puchary za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet,

·         medale dla 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet,

·         nagrody pieniężne dla 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet            (1 m-ce – 500 zł,
2 m-ce 300 zł, 3 m-ce 200 zł),

·         puchary za zwycięstwo w kategoriach wiekowych,

·         dyplomy dla 3 pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych,

·         nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej (za wyjątkiem laureatów klasyfikacji generalnej; nagrody rzeczowe otrzymają kolejni zawodnicy w danej kat. wiekowej),

·         w kategorii Najlepszy Pogórzanin i Najlepsza Pogórzanka puchar dla zwycięzców oraz dyplomy i nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3,

·         w kategorii Najlepszy Biegacz/Biegaczka Powiatu Cieszyńskiego puchar dla zwycięzców oraz dyplomy
i nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3.

 

Nagroda specjalna w wysokości 500 zł przewidziana jest za pobicie rekordu trasy (38 min i 46 s).

 

Nagrodą w marszu Nordic Walking są pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika, który ukończył marsz.

Nagrody w biegach dzieci i młodzieży:

·         puchary dla zwycięzców,

·         medale za miejsca 1-3,

·         dyplomy za miejsca 1-6,

·         nagrody rzeczowe za miejsca 1-3.

 

Po zakończeniu wszystkich biegów przewidziane są także nagrody niespodzianki dla uczestników Dużego Crossu, Małego Crossu, Mini Crossu i marszu Nordic Walking.

 

11. UCZESTNICTWO ORAZ ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 

Do biegów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:

·         dokonają zgłoszenia poprzez system elektroniczny do dnia 20 czerwca 2018 r. lub w biurze zawodów w dniu zawodów,

·         dokonają opłaty startowej (dot. Biegu Głównego i marszu Nordic Walking),

·         posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie lub względnie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia
i odpowiedzialności własnej,

·         nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub dopingowych,

·         w przypadku biegów dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna, a w razie nieobecności ich pisemna zgoda.

 

Zasady zachowania uczestników biegu:

·         uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora, z widocznym numerem startowym,

·         zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez Organizatora,

·         podczas biegu należy unikać sytuacji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia oraz uczestniczyć w biegu zgodnie z rywalizacją fair play,

·         wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poleceń służb porządkowych Organizatora, Straży Pożarnej, Policji oraz osób odpowiedzialnych za bieg,

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

·         Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem sportowym, bez względu na pogodę.

·         Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę.

·         Osoby nie posiadające aktualnego badania lekarskiego startują na własne ryzyko.

·         Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych podanych
w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów oraz upublicznienia imprezy i wyników.

·         Podczas imprezy czynne będą bufet z napojami i posiłkami oraz szatnie z prysznicami.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie imprezy oraz rozstrzygania kwestii dot. zawodów nieujętych w regulaminie.

 

Kontakt:

Stanisław Urbański, tel. 781-885-902

Tomasz Strzelec, tel. 504-617-210

biuro@lks-pogorze.pl

www.cross-swietojanski.pl

 

Dane Organizatora:

Nazwa:            Ludowy Klub Sportowy „Pogórze”

Siedziba:          Pogórze, ul. Krosowa 89; 43-430 Skoczów

NIP:                 5481995162

REGON:          072269967

Script logo Script logo