Z ODBLASKIEM BEZPIECZNIE NA RORATY

Tym razem (16.12.2015 r.) w ramach prowadzonych działań profilaktycznych „Myślę, więc JESTEM WIDOCZNY” skoczowscy strażnicy miejscy rozdawali elementy odblaskowe w rejonie kościoła w Pogórzu. Opaski odblaskowe wręczane były osobom udającym się na roraty. W działaniach aktywnie uczestniczył Sołtys Pogórza – Pan Mariusz Rodenko. Podkreślenia wymaga fakt, że odblaski cieszyły się zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych uczestników rorat, ale także wśród młodzieży, co świadczy o wzroście świadomości, że za SWOJE bezpieczeństwo przede wszystkim odpowiadam JA.

Pamiętajmy, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów. Natomiast jeśli posiada elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Chcesz bezpiecznie wrócić do domu – NOŚ ODBLASKI!

Bezpiecznie z odblaskiem

foto: Piotr Górecki

Script logo Script logo