Zapraszamy seniorów na spotkanie opłatkowe

….” Ojczyzna jest naszą matką ziemską.

Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.

Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż cierpi.

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej „

                                                                                                                                                          16.06.1983r.    św. Jan Paweł II

  

 

Z wielką przyjemnością

ZAPRASZAMY

Naszych Seniorów

 

Na spotkanie opłatkowe i jubileuszowe

dnia 15 grudnia 2018r.  o godz. 13.00

w sali spotkań przy Kościele NMP Królowej Polski

W Pogórzu.

 

W imieniu organizatorów

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

 
 
Script logo Script logo