Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa

 

Zarządzenie  z dnia 20.01.2016

Burmistrza Miasta Skoczowa

W sprawie przeprowadzenia konsultacji ,dotyczących uchwał tworzących system gospodarowania odpadami komunalnymi  w Gminie SKOCZÓW

Mieszkańcy mogą składać opinie i uwagi –

Pocztą na adres- Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1

Pocztą elektroniczną – um@um.skoczow.pl

Lub  osobiście w Urzędzie Miejskim w Skoczowie pokój nr. 20 (II piętro) w godz . urzędowania.

 

Konsultacje obejmują okres jednego tygodnia, którego bieg rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia konsultacji 

Script logo Script logo