Zasłużony dla Pogórza 2016

Jak Państwu wiadomo od roku 2015 rozpoczęto przyznawanie statuetek dla Zasłużonych Sołectwa Pogórze. 

W tym roku, po rozmowach z przedstawicielami wszystkich naszych miejscowych organizacji, zdecydowaliśmy się na uhonorowanie pana Józefa Hutyrę.

Jest on mieszkańcem Pogórza od 1956 roku. Tutaj założył rodzinę. Wraz z żoną Łucją ma trójkę dzieci: Jolantę, Zdzisława i Ryszarda (Syn Zdzisław, chociaż jest mieszkańcem Jasienicy, czynnie angażuje się dla miejscowości, jest również trenerem Seniorów w tutejszym Klubie Sportowym. Syn Ryszard bardzo aktywnie wspiera społeczeństwo swoją pracą, wieloletni naczelnik a od roku  prezes tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej).

Działalność społeczna pana Józefa rozpoczęła się początkiem lat osiemdziesiątych, gdy powstała Spółka Budowy Gazociągu prowadził finanse oraz zajmował się sprawami organizacyjnymi. Po ukończeniu gazociągów powstała nowa Spółka Budowy Wodociągu dla sołectwa, gdzie również był odpowiedzialny za sprawy finansowe oraz zaopatrzenie. Od lat 90-tych rozliczał finanse w Klubie Sportowym, w międzyczasie sprawował pieczę nad finansami Ochotniczej Straży Pożarnej aż do 2014 roku. Działał aktywnie w Radzie Sołeckiej, był jednym z inicjatorów uporządkowania dzikich wysypisk w lasach, przez co rozpoczęło się oczyszczanie naszej miejscowości.

Za zaangażowanie społeczne oraz poświęcenie swojego czasu dla naszej społeczności, chcemy uhonorować pana Józefa mianem „Zasłużonego dla naszej miejscowości Pogórze”.

 

 

 

Script logo Script logo