Harmonogram śmieci 2020

Przypominamy mieszkańcom gminy Skoczów, że od stycznia 2020 roku należy obowiązkowo segregować odpady komunalne.
Osoby, które w deklaracji składanej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Skoczowie zadeklarowały, że oddają odpady zmieszane, do końca grudnia 2019 roku są zobowiązane do ponownego wypełnienia deklaracji i zbierania odpadów w sposób selektywny od stycznia 2020 r.

Mieszkańcy, którzy już wcześniej zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny nie muszą ponownie wypełniać deklaracji.

Stawka za wywóz odpadów będzie wynosić 15,90 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwracamy szczególną uwagę, że brak segregacji odpadów, skutkować będzie podniesieniem opłaty do kwoty 47,70 zł/ms od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Obowiązek segregacji odpadów wynika z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej Skoczowa nr X/106/2019 z 18 września 2019 r.

Ulotki i informacje dotyczące segregowania odpadów dostępne są w Urzędzie Miejskim w Skoczowie – Rynek 1, w Biurze Promocji Informacji i Turystyki – Rynek 18

 
 
  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 79746, odwiedzin dzisiaj: 43.

Script logo Script logo