Konsultacje społeczne - sugestie oraz propozycje

Przedstawiam sugestie oraz propozycje zaproponowane podczas Konsultacji Społecznych zarządzonych

przez Burmistrza Miasta Skoczów, w sprawie statutów Sołectw Gminy Skoczów, na podstawie

Zarządzenia NR 0050.41.2020 z dnia 5 marca 2020.

Konsultacje trwały od 23 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r. w naszej miejscowości.

Informacje były wywieszone na tablicach informacyjnych oraz ogłoszone na stronie Sołeckiej naszej miejscowości www.pogorze.info.pl.

 

Wszystkie informacje oraz propozycje, które nasi mieszkańcy przedłożyli telefonicznie, osobiście skonsultowaliśmy wspólnie z

Radą Sołecką i złożyliśmy w wyznaczonym terminie w Urzędzie Miasta Skoczów.

 

W załączniku formularz konsultacyjny oraz uzasadnienie.

 

Z Wyrazami Szacunku

 

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

 

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 91258, odwiedzin dzisiaj: 160.

Script logo Script logo