Podsumowanie roku 2019

 

Chciałbym Serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie w mijającym roku oraz podczas czteroletniej kadencji wszystkim mieszkańcom oraz Radzie Sołeckiej, dziękuję za zaufanie i wybór na kolejną kadencję. Czuję się zaszczycony, że nadal mogę reprezentować naszą miejscowość a przede wszystkim Was mieszkańców. Rolą sołtysa, jako gospodarza Pogórza jest dbanie o dobro mieszkańców i scalanie społeczeństwa poprzez współpracę z wszystkimi organizacjami, jak również pomoc w załatwianiu różnych spraw – przy wsparciu Rady Sołeckiej. Jak państwo widzą i wiedzą, nie jest to łatwe zadanie ale na wszystkie możliwe sposoby staram się tę funkcję, pomimo różnych trudności, dobrze wykonywać. Cele które będę realizował to: poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców oraz promocja i integracja naszego sołectwa. Zadanie to staje się bardzo dużym wyzwaniem, gdy pomysły oraz działania, które pioniersko są wdrażane oraz realizowane w naszej miejscowości przez ostatnie lata zostają czasami niezręcznie wykorzystywane i kopiowane przez niektóre instytucje. Cieszy fakt, że w naszej miejscowości powstają działania z których mogą korzystać osoby, które nie mają swoich pomysłów a posiłkują się naszymi.                   

Działania te są możliwe dzięki współpracy naszych organizacji, tj.

Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Pogórza, Naszej Parafii NMP Królowej Polski, Ludowemu Klubowi Sportowemu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu nr 5 oraz Kołu Gospodyń Wiejskich.

 

Jestem pewien, że po raz kolejny udowodnimy, iż wspólnie można zrobić wiele.

Pragnę podziękować mieszkańcom oraz firmom, którzy pomimo ogromu własnych obowiązków wspierają nasze działania. Chociaż mamy różne poglądy cieszę się, że naszej współpracy nie towarzyszy przepychanka ale merytoryczne i rzeczowe działanie zmierzające do jednego celu: DOBRO NASZEJ MIEJSCOWOŚCI.

 

Skrót inwestycji oraz działań, które były realizowane w mijającym roku.

W sprawozdaniu za rok 2018/19 przedstawiłem działania, które były wykonane z funduszu drogowego w naszej miejscowości. Program ten udało się zrealizować w bardzo dużej części. Z zadania inwestycyjno - remontowego wykonano :  nowe nawierzchnie asfaltowe w większej części na ul. Wierzbowej oraz całą ulicę Kępki. Remont ul. Skarpa, korytowanie i utwardzenie częściowo ul. Sielskiej, częściowe udrażnianie rowów ul. Zamek, Kępki, Zalesie Dworcowa oraz wykaszanie poboczy i przycinka drzew. Od tego roku nakładki asfaltowe będą wykonywane co dwa lata. Jest stworzony program w MZD aby połączyć fundusze sołeckie drogowe wszystkich sołectw plus dodatkowe środki urzędu gminy. Projekt jest o tyle korzystny, że zamiast co roku robić nakładki po kilkadziesiąt metrów, będziemy w stanie wyremontować konkretne odcinki naszych dróg. Przykładem jest inwestycja w tym roku - normalnym systemem wyremontowanie tych ulic trwałoby o wiele dłużej. Dzięki nim będziemy mogli więcej zrobić dla bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg: zmotoryzowanym jak i pieszym. A jak wszyscy mieszkańcy wiedzą potrzeby są duże - przede wszystkim poszerzenie niektórych ulic, zrobienie tzw. zatoczek, aby pojazdy mogły się bezpiecznie mijać itp. (oczywiście oprócz nakładek asfaltowych i remontów). Pragnę przypomnieć, że z obecnego funduszu wykonaliśmy i tak bardzo wiele dodatkowych prac. Dziękuję Panu dyrektorowi MZD za wsparcie.

Zorganizowaliśmy wiele prac  i społecznych, oraz wolontariaty za które jestem bardzo wdzięczny. Chylę czoła tym osobom, które w tym uczestniczyły, dlatego że są jeszcze osoby, które chcą coś zrobić wspólnie dla naszej miejscowości, a nie wytykają, że to nie jest ich problem twierdząc, że nie ma czasu bo należą do takiej lub innej organizacji . Przypominam iż organizacje działające w naszej miejscowości działają wspólnie dla społeczeństwa a przede wszystkim dla wspólnego dobra.

Poza inwestycjami drogowymi oraz pracami nad polepszeniem warunków życia naszych mieszkańców, byliśmy organizatorami lub współorganizatorami wielu  przedsięwzięć, które zawsze miały na celu promocję i integrację  naszej miejscowości.  Pogórskie Kolędowanie, Dzień Kobiet, mikołajki, Cross Świętojański,   dożynki, wsparcie naszego Stowarzyszenia przy organizacji festynu rodzinnego, który od tego roku będzie  charytatywnym, pikniku historycznego wspólnie organizowaliśmy prelekcje i wykłady  oraz  tworzenie ścieżek edukacyjnych jedynych w naszej gminie oraz przy spotkaniu opłatkowym dla seniorów. Nie można zapomnieć, że uczestniczyliśmy w spartakiadzie sołectw i osiedli gminy Skoczów, w której przy sympatycznej zabawie zdobyliśmy trzecie miejsce. Oczywiście nie zawiedli mieszkańcy oraz nasze organizacje.

Na zakończenie mając na uwadze, że rok 2019 jest rokiem początku kolejnej mojej pięcioletniej kadencji, pragnę podziękować panom z Rady Sołeckiej za wsparcie i współpracę, członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza  w szczególności Pani Dorocie oraz członkom OSP i LKS. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, firmom i instytucjom, które uczestniczą, a także wspierają organizowanie wydarzeń w naszej miejscowości, dbając o dobro oraz rozwój naszej małej ojczyzny POGÓRZE.

Jestem wdzięczny, że pomimo tak wielu trudności oraz niełatwych decyzji możemy wspólnie takich dzieł dokonywać. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że możemy być z tego dumni.

 

 Z Wyrazami Szacunku

Sołtys Wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 105422, odwiedzin dzisiaj: 52.

Script logo Script logo