Podsumowanie roku 2020

 

 

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym dla nas wszystkich, wpłynął na nasze życie rodzinne i społeczne lecz My jako społeczeństwo pokazaliśmy, że dobro naszej miejscowości każdemu leży na sercu, poprzez wspieranie osób potrzebujących, starszych oraz przez wspieranie rodzimych firm. Jednak oprócz normalnych odruchów ludzkich, z których słyną nasi mieszkańcy, staraliśmy się w miarę możliwości podtrzymywać naszą kulturę, historię, sport i tradycję.

Chciałbym Serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie w tak trudnym dla Nas wszystkich mijającym roku, wszystkim mieszkańcom, organizacjom społecznym, firmom. Czuję się zaszczycony, że nadal mogę reprezentować naszą miejscowość a przede wszystkim Was mieszkańców. Rolą sołtysa, jako gospodarza Pogórza jest dbanie o dobro mieszkańców i scalanie społeczeństwa, poprzez współpracę z wszystkimi organizacjami, jak również pomoc w załatwianiu różnych spraw – przy wsparciu Rady Sołeckiej. Jak państwo widzą i wiedzą, nie jest to łatwe zadanie tym bardziej, że ten rok był rokiem szczególnym dla nas wszystkich ale na wszystkie możliwe sposoby starałem się powierzoną funkcję, pomimo różnych trudności, dobrze wykonywać.

Cele, które są realizowane to: poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców oraz promocja i integracja naszego Sołectwa. Zadanie to staje się bardzo dużym wyzwaniem, gdy pomysły oraz działania, które pioniersko są wdrażane oraz realizowane w naszej miejscowości przez ostatni czas zostają niezręcznie wykorzystywane i kopiowane przez niektóre instytucje. Natomiast decyzje w sprawach naszej miejscowości nie są konsultowane pomimo złożonych wniosków i uchwał Zebrania Wiejskiego.

 

Jednak wszystkie działania są możliwe dzięki współpracy naszych organizacji  Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Pogórza, Naszej Parafii NMPKP, Ludowemu Klubowi Sportowemu, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 5 oraz Kołu Gospodyń Wiejskich.

 

Jestem pewien, że po raz kolejny udowodniliśmy, iż wspólnie można zrobić wiele.

Pragnę podziękować mieszkańcom oraz firmom, którzy pomimo ogromu własnych obowiązków wspierają nasze działania. Chociaż mamy różne poglądy cieszę się, że naszej współpracy nie towarzyszy przepychanka ale merytoryczne i rzeczowe działanie zmierzające do jednego celu: DOBRO NASZEJ MIEJSCOWOŚCI.

 

Skrót inwestycji oraz działań, które były realizowane w mijającym roku.

W sprawozdaniu za rok 2019/20 przedstawiłem działania, które były wykonane z funduszu drogowego w naszej miejscowości. Program ten udało się zrealizować w bardzo dużej części. Ze środków z funduszu drogowego udało nam się wykonać dość dużo prac. Jak co roku wykonane zostały remonty cząstkowe wszystkich dróg, wykonano remonty przepustów przy ul. Zalesie i Pustki, wyczyszczono rowy na ul. Zamek, Zalesie, Sąsiedzka, Krosowa. Utwardzono część ulicy Sielskiej. Utwardzono pobocza na ul. Szczęśliwa, Lipowa. Wyremontowano nawierzchnię tłuczniową na ul. Stary Młyn. Wykonano wykaszanie rowów i poboczy, przycinkę oraz wycinkę drzew jak również samosiejek na drogach gminnych. Wykonano nowe progi zwalniające na ul Zamek i Lipowa. Systematycznie usuwano usterki, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników naszych dróg. Przypomnę, że dzięki programowi MZD w poprzednim budżecie wykonaliśmy bardzo dużą ilość nakładek asfaltowych, prawie całą ul. Wierzbową oraz całą ul. Kępki.

W 2021 roku będą wykonywane nakładki asfaltowe na ul. Dzielowy, Zamek oraz dokończymy nakładkę ul. Wierzbowej. Lecz jak co roku wszystko zależy od cen rynkowych usług.

Wszystkie te przedsięwzięcia mogły się odbywać dzięki wsparciu i współpracy MZD w Skoczowie oraz wydziałów organizacyjnych gminy i naszych pogórskich organizacji. Wystosowałem pisma do Marszałka Województwa oraz Wojewody Śląskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Bielskiej, która jest własnością ZDW w Katowicach. Przynajmniej w minimalny sposób poprawiono bezpieczeństwo na tej ulicy lecz na resztę działań musimy poczekać aż ukończą plany zmiany organizacji ruchu. Wystosowałem również pisma do Starostwa Cieszyńskiego z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego podczas remontu ul. Góreckiej w Gminie Skoczów nie ujęto ok. 100 metrowego odcinka tej ulicy w naszej miejscowości. W odpowiedzi otrzymałem informację, iż to gmina przedstawia zakres inwestycji do realizacji. Mam zapewnienie z Powiatu, że ten odcinek drogi jest ujęty w planach modernizacji na najbliższe lata. Wystosowałem kilka pism do Wód Polskich w sprawie naprawy koryta rzeki Pogórzanka, jej dopływu Młynówki oraz wycinki drzew. Odbyły się 4 wizje lokalne, zainicjowane z mojej strony w tej sprawie zapewniające, że trzeba te prace wykonać priorytetowo. Czekam na działania w tej sprawie. Wszystkie pisma były wysyłane również do informacji UG w Skoczowie. Uczestniczyłem w 8 wizjach lokalnych oraz przy odbiorach podczas prac Spółki Wodnej.

Na corocznym Zebraniu Wiejskim oprócz uchwały o funduszu sołeckim podjęliśmy 13 uchwał z wniosków złożonych przez mieszkańców. Osobom które są zainteresowane czy i jakie odpowiedzi przyszły na te uchwały, udzielę wyczerpujących informacji. Przypomnę, że to są wnioski Was mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w naszej miejscowości, na które muszą być wyczerpujące odpowiedzi. Wszystkie adresowane były do Burmistrza Miasta Skoczów. Mam nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać, a trudności napływające z zewnątrz, na które nie mam wpływu nie będą utrudnieniem, a wręcz mobilizacją do dalszego działania i współpracy.

Zorganizowaliśmy wiele prac społecznych oraz wolontarystycznych, za które jestem bardzo wdzięczny. Chylę czoła tym osobom, które w nich uczestniczyły. Są jeszcze osoby, które chcą wspólnie coś zrobić dla naszej miejscowości, a nie twierdzą, iż to nie jest ich problem lub że nie mają czasu gdyż należą do takiej lub innej organizacji. Przypominam, iż mieszkańcy oraz organizacje działające w naszej miejscowości działają wspólnie dla społeczeństwa, a przede wszystkim dla wspólnego dobra.

Poza inwestycjami drogowymi oraz pracami nad polepszeniem warunków życia naszych mieszkańców, byliśmy organizatorami jak również współorganizatorami wielu przedsięwzięć, które zawsze miały na celu promocję i integrację naszej miejscowości. Pomimo obostrzeń oraz trudności z nimi związanymi, zorganizowaliśmy wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia,

dzięki szczególnej aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza oraz przy wsparciu OSP Pogórze, LKS i KGW Pogórze, Parafii NMPKP w Pogórzu, a także ZSP nr 5 w Pogórzu.

Wsparliśmy  organizację V Pikniku Historycznego.  W tym roku odbyło się u nas jedyne tego typu wydarzenie w naszym rejonie.  Wspólnie z LKS i OSP, Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjny już bieg Śladami Historii. Trasa jak co roku biegła traktem ścieżki historycznej w naszej miejscowości. Kolejnym wyzwaniem w tych trudnych czasach było zorganizowanie święta 11 Listopada oraz jedyną w naszym rejonie Wieczornicę Niepodległościową, wszystko udało się zorganizować dzięki dobrej współpracy. Nagraliśmy kilka ciekawych wywiadów na temat historii naszej Ziemi Cieszyńskiej oraz filmy promujące naszą miejscowość. Zrealizowaliśmy prelekcje i wykłady na temat patriotyzmu, były one udostępnione w naszej szkole oraz w zaprzyjaźnionej szkole w Cieszynie, jak również zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne na temat historii naszej miejscowości wspólnie z ZSP nr 5. Przygotowaliśmy również warsztaty dla seniorów, które opracowała Pani Dorota Gamrot przy współpracy z Paniami z KGW. Szczególnie ważnym był wykład zorganizowany przez Stowarzyszenie, a udostępniony przez nauczycieli naszej szkoły o radzeniu sobie w trudnym czasie pandemii, przeprowadzone przez specjalistów psychologii i psychoterapii dla uczniów naszej szkoły i ich rodzin.

Kontynuowaliśmy formowanie ścieżek edukacyjnych: przyrodniczej i historycznej, jedynych w naszej gminie tworzonych dzięki wsparciu naszych mieszkańców i Nadleśnictwa Ustroń przy wykorzystaniu ich wiedzy i zaangażowania (szczególne podziękowania dla pana Ireneusza Korzonek oraz panu Janowi Kocurek za pomoc).

Stowarzyszenie wspólnie z Proboszczem naszej parafii oraz Radą Sołecką zorganizowało ponad 240 upominków dla naszych seniorów, zamiast tradycyjnego spotkania opłatkowego. Dziękuję wolontariuszom za pomoc w roznoszeniu tych upominków. Prowadzone nadal są licytacje oraz zbiórka pieniężna na rehabilitację małej Lidii, naszej mieszkanki. Koordynatorką zbiórki jest  Dominika Chruścicka. Finałowy festyn charytatywny po konsultacjach z naszymi organizacjami zorganizowany będzie w 2021r. W marcu z powodu braku oraz wygórowanych cen maseczek zorganizowaliśmy wspólne szycie z wielką pomocą naszych mieszkańców i Pań z KGW. Rozdawane były we wszystkich instytucjach w naszej miejscowości aby każdy mieszkaniec mógł się w nią zaopatrzyć. Szyliśmy również dla szpitala w Ustroniu i Sióstr Boromeuszek, wsparliśmy również akcję szycia maseczek i kombinezonów dla szpitala w Cieszynie - koordynatorem była Pani Grażyna Wieja. W miesiącu listopadzie, jako pierwsi rozpoczęliśmy akcję bezpieczeństwo pod nazwą „Świeć Przykładem”, wspólnie z Komendą Powiatową Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Radiem Bielsko, Fundacją Na Rzecz Bezpieczeństwa z Bielska-Białej. Są to już coroczne akcje zainicjowane w naszej miejscowości lecz w tym roku zamiast w szkole, odbyło się w plenerze.

W tym roku wyróżnienie Zasłużony Dla Sołectwa Pogórze otrzymał nasz ks. Proboszcz Ignacy Czader. Ze względu iż gala wręczenia nie odbyła się, 30 sierpnia na uroczystym finałowym Koncercie Muzyki Organowej w Pogórzu, wręczyliśmy pamiątkę oraz podziękowania w imieniu mieszkańców. Złożyliśmy wniosek o uhonorowanie Pana Jana Korzonek Srebrną Cieszynianką, oraz sami zorganizowaliśmy wniosek oraz film promocyjny aby uczestniczyć w konkursie

„ Najpiękniejsza Wieś „ województwa Śląskiego

Nie odwołaliśmy żadnego wydarzenia w naszej miejscowości - oprócz Crossu Świętojańskiego ze względu na specyfikę tej imprezy i wprowadzone obostrzenia. Wszystkie pozostałe wydarzenia odbyły się według harmonogramu, przestrzegając obostrzeń sanitarnych na ten czas. Cieszy fakt, iż pomimo tak wyjątkowego okresu, frekwencja uczestników na tych wydarzeniach dopisała.

Przede wszystkim pragnę podziękować organizatorom i uczestnikom za odpowiedzialną postawę i przestrzeganie obostrzeń oraz regulaminów na tych wydarzeniach.

Na zakończenie mając na uwadze, że rok 2020 jest rokiem szczególnym, nikt z nas nie był na to przygotowany. Pragnę podziękować panom z Rady Sołeckiej za wsparcie i współpracę, Proboszczowi Parafii NMPKP, członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza w szczególności Pani Dorocie oraz członkom OSP, LKS i Paniom z KGW. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, firmom i instytucjom, które uczestniczą, a także wspierają organizowanie wydarzeń w naszej miejscowości, dbając o dobro oraz rozwój naszej małej ojczyzny POGÓRZE.

Szczególne podziękowania dla Pana Sławomira Chrapek administratora naszej strony internetowej oraz dla Pana Arkadiusza Korzonek za współpracę i wsparcie.

 

Dzięki dofinansowaniu i projektom z Ministerstwa Obrony Narodowej, Starostwa Cieszyńskiego, Gminy Skoczów oraz programu Działaj Lokalnie oraz wsparciu zaprzyjaźnionych firm, realizowaliśmy w tych trudnych czasach pandemii te wydarzenia oraz mogliśmy zorganizować chociażby małą namiastkę relaksu i normalności naszym mieszkańcom.

Jestem wdzięczny, że pomimo tak wielu trudności oraz niełatwych decyzji, możemy wspólnie takich dzieł dokonywać. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że możemy być z tego dumni.

Wszystkie wydarzenia oraz informacje możecie Państwo śledzić na naszej stronie WWW.POGORZE.INFO.PL oraz na Facebooku Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza.

 

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys Wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

 

 

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 49877, odwiedzin dzisiaj: 36.

Script logo Script logo