Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

 

Szanowni mieszkańcy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

INFORMUJE

 

W związku z wystąpieniem na terenie województwa śląskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków

Będą wzmożone nadzory na terenie powiatu w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.201, poz 722) w n/w brzmieniu:

 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1)  Zakazuje się :

a)   Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników , do których dostęp mają dzikie ptaki.

b)  Wnoszenia i wywożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

2)  Nakazuje się:

a)   Utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.

b)  Utrzymanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki

 

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 109336, odwiedzin dzisiaj: 135.

Script logo Script logo