Remont tabliczek z nazwą ulic

 

Informuję mieszkańców że od dziś czyli 17.01 2020 będą remontowane tabliczki z nazwami ulic takich jak:

Różana, Zalesie, Księżycowa, Pochyła, Podleśna, Dzielowy, Pustki, Skarpa oraz Dworcowa.

Uzupełnione będą również numery domów na tablicach przy następujących ulicach Baziowa oraz Zalesie.

Przepraszamy za utrudnienia ale jest to związane z obowiązującymi przepisami.

Do wtorku prace te mają być zakończone.

Jednocześnie apeluję do wszystkich mieszkańców, właścicieli i użytkowników o uzupełnienie na swoich posesjach numerów .

Brak tabliczek z numerem domu lub niewidocznym wydaje się być rzeczą dla niektórych banalną.

Oprócz względów użytkowych, jak dostarczenie listów, paczek pod właściwy adres. Najważniejsze  są względy bezpieczeństwa.

Dotarcie służb które są wezwane w nagłych przypadkach a dany dom, posesja nie będzie oznakowana we właściwy sposób może być  trudnością z dotarciem na czas. Gdzie może zależeć życie lub zdrowie człowieka.

 

Oprócz nieterminowego doręczenia listu lub paczki co grozi za brak tabliczki z numerem domu:

Art. 64 kodeksu wykroczeń ust.1 –  Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo w nienależytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu podlega karze grzywny lub karze nagany.

-- właściciel nieruchomości na zamieszczenie tabliczki z nr. domu ma 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przypisaniu nr. porządkowego

-- jeżeli dom stoi w głębi działki, tabliczka z numerem musi być również umieszczona na ogrodzeniu danej posesji.

-- wniosek o nadanie numeru porządkowego składa się w Urzędzie Gminy.

 

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 20013, odwiedzin dzisiaj: 16.

Script logo Script logo