Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza - podsumowanie roku

 

Rok 2019 był kolejnym już czwartym rokiem działalności Stowarzyszenia, w tym czasie jego członkowie podjęli inicjatywy na rzecz promocji Pogórza i jego mieszkańców. Wszystkie przedsięwzięcia, które były realizowane miały na celu odbudowanie społeczeństwa działającego wspólnie dla naszej miejscowości.

Przez ten okres wydarzyło się wiele - jest to efekt dobrej współpracy z naszymi organizacjami społecznymi takimi jak Parafia NMPKP , OSP Pogórze, LKS Pogórze. Zespołem Szkolno – Przedszkolnym i Paniami z KGW, jak również przyczyniła się do tego pomoc naszych miejscowych firm a przede wszystkim mieszkańców Pogórza.

 

Początek roku rozpoczął się od dopełniania formalności dotyczących działalności.

W marcu 2019 r. miało miejsce IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza, podczas którego podsumowano działania Stowarzyszenia.

Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z badania dokumentacji Stowarzyszenia. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Po jednogłośnym przyjęciu sprawozdań przez zebranych, ze względu na kończącą się kadencję przystąpiono do przygotowań wyboru nowego zarządu Stowarzyszenia. Prezes podziękował zarządowi oraz członkom za dotychczasową współpracę.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną w składzie: Prezes Mariusz Rodenko, wiceprezes Aneta Nogawczyk, sekretarz Izabela Gabzdyl, skarbnik Dorota Gamrot-Kozubek oraz członkowie zarządu Mariola Buzek, Henryk Sobierajski, Mariusz Janoszek.

Komisja rewizyjna : Przewodniczący Bogdan Moczała oraz członkowie Elżbieta Chruścicka i Tomasz Strzelec.

 

Następnie podjęto działania organizacyjne ze względu na organizację dużej ilości przedsięwzięć przez nasze Stowarzyszenie.

Pomimo zmian w zarządzie Stowarzyszenia, idea z jaką ono powstało zostało dalej kontynuowane przede wszystkim poprzez bardzo duże doświadczenie oraz chęć promowania naszego Pogórza, a także całego rejonu Śląska Cieszyńskiego.

Przedstawiam wyniki realizacji zadań, tj. zaczęto je od spotkania członków zarządu następnie od zbierania materiałów dokumentujących historię Pogórza, czyli materiałów pisanych i ikonograficznych w Książnicy Cieszyńskiej. Natomiast pan Henryk Sobierajski oraz pan Mariusz Janoszek zobowiązali się w imieniu Stowarzyszenia gromadzić dokumentację historyczną naszych mieszkańców. Wszystkie materiały zostaną zeskanowane i zachowane na nośniku elektronicznym, lub papierowym. W przyszłości będą one wykorzystane do utworzenia monografii Pogórza. Przygotowywany jest krótki film o historii naszej miejscowości. Prowadzona jest księga wpisów pamiątkowych, która jest do wglądu (uzupełniona dzięki pani Julii Chruścickiej za co serdecznie dziękuję).

Odbyły się także zebrania Zarządu, a także członków, na które zaproszono przedstawicieli organizacji, którzy wspierali oraz pomagali przy organizacji imprez. Pierwszą imprezą, którą organizowaliśmy w tym roku to festyn rodzinny połączony z charytatywnym. Jest to pomysł Stowarzyszenia przy współpracy z firmą SG. MUSIC Sławomirem Górniakiem.

Dzięki naszym wspólnym działaniom oraz wsparciu wszystkich naszych organizacji, udało się stworzyć imprezę, na której możemy wspierać potrzebujące dzieci oraz ich rodziny. Następny festyn charytatywny odbędzie się we wrześniu 2020r.

W międzyczasie organizowaliśmy i przygotowywaliśmy jeszcze inne zadania oraz projekty, które były związane z naszą miejscowością. Jedną z najbardziej kluczowych to: kontynuacja budowy ścieżek edukacyjnych, IV Piknik Historyczny, wykłady interpersonalne dla dzieci z naszej szkoły, gra terenowa, bieg „Śladami Historii, obchody dnia 11 Listopada, Wieczornica Niepodległościowa, warsztaty dla seniorów. Należą do nich również pomoc przy spotkaniu opłatkowym dla seniorów, organizacji dożynek, spartakiady sołectw i w Pogórskim Kolędowaniu.

Dzięki dobrej współpracy oraz doświadczeniu jakie nabyło Stowarzyszenie przez ten rok uczestniczyliśmy w ośmiu projektach z których otrzymaliśmy dotacje między innymi z ( Ministerstwa Obrony Narodowej, Powiatu Cieszyńskiego, Gminy Skoczów oraz programu Działaj Lokalnie fundacji Polsko-Amerykańskiej.)

Wyznaczyliśmy przy współpracy i wsparciu Nadleśnictwa Ustroń oraz ZG. KOP.PTTK (ochrona przyrody) ścieżkę przyrodniczą.

Dochód z festynu charytatywnego w całości był przekazany na konto fundacji IGNIS na rehabilitację Michalinki.

Pozostałe wydarzenia to realizacja projektów. Wszystkie dotacje były w pełni wykorzystane do realizacji zadań dla dobra oraz promocji naszej miejscowości.

Dzięki wsparciu również darczyńców mogliśmy dodatkowo wspierać nasze organizacje w zakupie sprzętu oraz pomoc przy jego remoncie. Zakupiliśmy również kamizelki odblaskowe oraz breloczki dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, wspieraliśmy wydarzenia w naszym Sołectwie.

Wszystkie te działania są kierowane dla Was mieszkańców większość realizowanych projektów jest naszym autorskim i pionierskimi działaniem. Cieszy nas fakt że spotyka się to z Państwa aprobatą oraz wsparciem. Dowodem jest współpraca z Radą Sołecką naszą Parafią NMPKP w Pogórzu, OSP Pogórze, LKS Pogórze oraz z KGW w Pogórzu a także z ZSP nr 5.

Wspierają nas również Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Starosta Powiatu Cieszyńskiego oraz Burmistrz Miasta Skoczów.

Dzięki współpracy nas wszystkich poprzez utrwalanie naszej historii i tradycji w wykładach oraz budowę między innymi ścieżki edukacyjnej, udaje się osiągnąć cel, który wytyczyło sobie Stowarzyszenie, czyli integrację pogórskiego środowiska i organizacji w nim działających.

W ciągu kolejnego roku Stowarzyszenie rozwinęło się, nabierając przy tym cennego doświadczenia. Pragniemy jeszcze bardziej służyć naszej miejscowości i mieszkańcom.

Na zakończenie mając na uwadze, że rok 2019 jest rokiem początku kolejnej kadencji oraz ciężkiej pracy, pragnę podziękować za wsparcie i współpracę, członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza. W szczególności Pani Dorocie, Radzie Sołeckiej za wsparcie i współpracę, oraz członkom OSP, LKS i KGW.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, firmom i instytucjom, które uczestniczą, a także wspierają organizowanie wydarzeń w naszej miejscowości, dbając o dobro oraz rozwój naszej małej ojczyzny POGÓRZE.

 

Z Wyrazami Szacunku

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza

Mariusz Rodenko

 

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 91258, odwiedzin dzisiaj: 160.

Script logo Script logo