Ważne! Konsultacje społeczne

 

Szanowni mieszkańcy

 

W związku z zarządzeniem NR.0050.41.2020

Burmistrza Miasta Skoczów.

Zostanie przeprowadzona konsultacja społeczna projektu uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Skoczów.

Konsultacje w sprawie projektu będą trwały od 23 marca do 30 marca 2020r

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, w tym przypadku Sołectwa, ustala Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.( por. art. 35 ust. 1 i 3 u.s.g )

Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji, a także zadania Sołtysa i Rady Sołeckiej muszą być uregulowane w statucie w wyczerpujący sposób.

Statut Sołectwa jest aktem prawa miejscowego.

Przepisy określające strukturę organów sołectwa oraz podział pomiędzy nimi kompetencji uchwałodawczych i wykonawczych, bezwzględnie wiążą Radę Gminy w toku jej działalności.

W załącznikach :

Obowiązujący statut z 25 września 2008 r.

 oraz propozycje zmiany statutu

 

Proszę zapoznać się z propozycją, w razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt w celu złożenia wniosku na druku konsultacyjnym w określonym terminie.

 

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 98434, odwiedzin dzisiaj: 33.

Script logo Script logo