Budowa przedszkola w Pogórzu - ciąg dalszy sprawy

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W dniu 3 marca na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywano petycję do Rady Miasta, którą złożyłem 10 lutego tego roku - w sprawie zagubienia dokumentu złożonego w 2019 r. oraz braku konkretnych działań w sprawie budowy przedszkola w naszej miejscowości.

Za zgodą przewodniczącego Komisji oraz pani Mecenas, przebieg Komisji był rejestrowany.

Z przykrością muszę stwierdzić, że nie uzyskałem konkretnych wyjaśnień, wręcz ja musiałem się tłumaczyć. Stwierdzono, że ja kłamię, iż pismo oraz projekt stworzyła osoba niekompetentna. Pan Burmistrz nazwał to rysunkiem, który każdy może wykonać, pokazują komisji czarno-białą kartkę formatu A4 (zamazaną kopię).  Ja natomiast przekazałem do wglądu Komisji moje oryginały, które w tym celu przyniosłem.

W 2019 roku na Zebraniu Wiejskim po wręczeniu petycji od mieszkańców wraz z podpisami, ustalono że przedstawiciele Sołectwa oraz Rady Rodziców będą na bieżąco informowani. Efektem tego było zrobienie wielkiego zamieszania w sprawie poszukiwania działki przez mieszkańców o czym Rada Sołecka nic nie wiedziała. Były o tym powiadomione tylko wybrane osoby. Jak się później okazało - poinformował ich z-ca burmistrza.

Miałem wiele telefonów z zapytaniami i pretensjami od mieszkańców o co chodzi. Sam natomiast nic o tej akcji nie wiedziałem. W międzyczasie wzywani byli członkowie RR Oddziału Przedszkolnego, którzy również mają to udokumentowane. Jedyna rozmowa, oprócz pism na temat przedszkola była w maju ubiegłego roku, gdzie pan Burmistrz zapewnił, że jak będzie następna możliwość pozyskania środków zewnętrznych to będzie ona przekazana na budowę przedszkola w Pogórzu. A jakie inwestycje są realizowane obecnie? Kolejne sale gimnastyczne, sale ćwiczeń, skateparki w mieście Skoczowie itd. itp.

W tym roku w naszej miejscowości jest ponad 170 dzieci, które kwalifikują się do żłobka oraz do oddziału przedszkolnego. Rodzice zmuszeni są dowozić dzieci do innych miejscowości spoza naszej gminy. Zaskakującym również stwierdzeniem gminnej jednostki oświatowej jest, że nasze przedszkole spełnia warunki BHP i sanitarne a rodzice i opiekunowie nie składają żadnych skarg. Kolejnym bardzo dziwnym stwierdzeniem pracownika innego wydziału jest, że cyt: „..jak się tutejsze przedszkole nie podoba, to rodzice będą mogli dowozić dzieci do nowo wybudowanego na oś. Południe w Skoczowie.  Wymyślone przedszkole przy ul. Zamek na działce nr. 376/182 (aby mieć pretekst), chcieliśmy w tym miejscu zrobić, a WY nie chcieliście - to nie macie..”

Otóż działka ta w 2014 roku, po bardzo dużych staraniach naszych mieszkańców, została przekazana przez Agencję Rolną gminie na cele infrastruktury pod teren usług sportu, placu zabaw oraz infrastrukturę towarzyszącą, której w naszej miejscowości NIE MA!!! zaś korzystać z niej mogliby wszyscy mieszkańcy gminy. W Akcie Notarialnym, podpisanym w 11.08.2015 roku przez pana Burmistrza, jest jasno napisane - trzy lata od podpisania Aktu inwestycja ma powstać! Zmiana planu lub zbycie będzie skutkować zwrotem równowartości działki Agencji. Zmiana zagospodarowania bez konsultacji z mieszkańcami jest co najmniej nie stosowna.  

Bardzo mi jest przykro, że wnioski z Zebrania Wiejskiego są dziwnie odbierane, że cyt: „..przelewam głupoty mieszkańców na papier ….”

Zobowiązałem się, iż poinformuję naszych mieszkańców o działaniach w tym zakresie, pisma są w załącznikach. Biorę całkowitą odpowiedzialność. Przez prawie 8 lat starałem się i prosiłem o współpracę, wsparcie i rozmowę.

 Na umówione spotkanie o godz. 10.00 w dniu 04 luty gdzie czekałem ponad 20 min, dodając jeszcze 10 min przed godz. 10.00.  Na którym chciałem wyjaśnić wszystkie sytuacje, które nie powinny mieć miejsca na temat pism oraz wypowiedzi dotyczących naszej miejscowości, zostałem poinformowany że jest zarezerwowany czas od 10.00 do 11.00 i jak Burmistrz znajdzie czas to mnie przyjmie, chciałem w końcu porozmawiać i uzyskać konkretne informacje dlaczego nasza miejscowość jest tak traktowana. Poinformowałem iż że ja mam również swoje obowiązki rodzinne, zawodowe i społeczne poinformowałem że jak burmistrz znajdzie chwilę to jestem do dyspozycji i przyjadę , zostało to bez odzewu.   

Mieszkańcy powinni wiedzieć, że to postępowanie pana Burmistrza a nie moje jest nieuprzejme a forma działań jest mimo wszystko zaskakująca. Nawiązuję tu do odpowiedzi pana Burmistrza na moje pismo, które otrzymałem dnia 08.03.2022.

Dodatkowo w dniu 21.03.2022 Komisja Infrastruktury rozpatrywała  wniosek na który nie zostali zaproszeni wnioskodawcy.

Każdy pamięta słowa cyt:  „… nic o Was bez Was …”

„SMUTNO, ŻE TERAZ SĄ SKUTKI

SZKODA, IŻ NIE WIDZICIE TEGO PRZYCZYNY”

W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną powiadomieni o zebraniu.

Cieszy że jest to  Wasza inicjatywa aby się spotkać.

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 91229, odwiedzin dzisiaj: 131.

Script logo Script logo