Budowa stacji paliw - c.d. sprawy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.11.2021 dotyczący postępowania w sprawie budowy stacji paliw;

Wniosek ten miał na uwadze budowę stacji paliw w naszej miejscowości Pogórze.

Bardzo ważnym aspektem jest uwzględnienie zagrożenia ekologicznego, jaki może zagrozić wodom gruntowym, które zaopatrują Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej oraz najstarsze stawy hodowlane w naszym rejonie.


Przypominam, że z tych wód korzystają również mieszkańcy posiadający studnie głębinowe, którzy nie mają jeszcze podłączenia do wodociągów. W pobliżu inwestycji są odwierty, które zaopatrują wodociągi.

W odpowiedzi na moje pismo, złożone w imieniu Was mieszkańców, które otrzymał Pan Burmistrz, cytuję fragment odpowiedzi inwestora:

„Potencjalne znaczące pogorszenie jakości wód może być skutkiem wyłącznie przedostania się substancji do środowiska gruntowego, a nie skutkiem realizacji przedsięwzięcia jako takiego. Obowiązkiem prowadzącego instalację jest taki sposób jej eksploatacji, aby nie powodowała ona przekroczenia standardów, jakości środowiska ani pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach…[reszta tekstu w załączniku]”, co nie jest argumentem, gdyż nie ma zapewnienia, że substancje nie dostaną się do wód gruntowych i nie spowodują choćby minimalnych strat.

NIE MA ZGODY budowy stacji paliw jako całości !!! skoro nie ma gwarancji bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Proponujemy zmienić lokalizację poza obszar, w którym jest również stworzony obszar Natura 2000.

Kolejną ważną sprawą jest dojazd do budowy w/w przedsięwzięcia.

Znowu będą po raz kolejny wykorzystywane nasze drogi jako tzw. „droga techniczna” bez zapewnienia ich remontu.

Podczas budowy S1 były również wykorzystywane ulice : G.Stawy, Wierzbowa, Zamek , Baziowa.

Teraz za  środki z funduszu drogowego musimy je remontować.

Przypominam kolejny raz że ul. Zamek , ul Górne Stawy są łącznikiem z drogą wojewódzką, czyli Bielska z drogą krajową S52, gdzie mieszkańcy z sąsiednich gmin , miejscowości a także przy remontach dróg w mieście Skoczów korzystają z tego połączenia.

 

Projekt budowy stacji paliw powstał w 2010r. przy budowie S1 obecnie S52.

Jego wykonanie wtedy z jakichś powodów zostało zaniechane.

 

Poniżej moje wnioski oraz odpowiedzi na nie .

W razie pytań jestem do dyspozycji mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

  • ODWIEDZIŁO NAS

    Odwiedzin wszystkich 98433, odwiedzin dzisiaj: 32.

Script logo Script logo